Osoby myślące o własnej nieruchomości mogą stanąć przed wyborem, który będzie dotyczył tego jakiego typu dom ma to być. Tylko pozornie wydaje się, że nie ma większego znaczenia to, jakiego typu dom ma być wzniesiony. Jest też sporym błędem podejście, które nie uwzględnia dłuższego horyzontu czasowego w użytkowaniu danej konstrukcji. Dlatego, nim zostanie podjęta decyzja co to tego, jakiego typu dom ma być przedmiotem budowy warto jest zapoznać się z kilkoma podstawowymi typami współcześnie tworzonych domów. Dom nowoczesny jest jednym z najnowszych trendów w budownictwie mieszkalnym i stanowi wypadkową wielu lat badań, testów oraz doświadczeń w konstruowaniu domów. Projekty domów nowoczesnych zwanych też pasywnymi to inaczej rzecz ujmując norma budowania domów, która wymaga wysokich wskaźników izolacji budynku oraz tak zwanych przegród zewnętrznych. Dodatkowo w toku budowy tego typu domu wykorzystane są najnowsze rozwiązania w dziedzinie materiałów budowlanych oraz technik budowlanych. Z doświadczeń wynika, że zapotrzebowanie na energię w domach pasywnych jest średnio blisko ośmiokrotnie niższe niż w domach tradycyjnych. Cechą wyróżniającą koncepcje domów energooszczędnych jest to, że jako idea zmienia ona kompletnie podejście do budownictwa. Innowacyjność tej metody jest efektem wyraźnej poprawy elementów już istniejących w danym budynku zamiast dodawania tam nowych systemów. Stąd też nazwa dom pasywny jest efektem tego, że budynki tego typu wykorzystują energię pochodzącą z promieni słonecznych bez wykorzystania dodatkowych elementów technicznych. Efektem tego, że domy te są wyjątkowo dobrze zaizolowane jest to, że zapotrzebowanie na ciepło podlega wyjątkowo dużej redukcji. Dzięki temu nawet w polskich warunkach nie jest konieczne stosowanie dodatkowych elementów grzewczych. Wszelka energia, która jest niezbędna do tego by w domu była odpowiednia temperatura pochodzi co do zasady z naturalnych źródłem w głównej mierze z promieni słonecznych.