Planując budowę domy trzeba mieć na uwadze, że nim rozpocznie się właściwy etap tworzenia własnej nieruchomości trzeba będzie przebrnąć przez szereg uciążliwości czysto administracyjnych. Adaptacja projektu, niezależnie czy budowane będą domy drewniane czy domy energooszczędne to etap, który każdy musi przejść ale po jego zakończeniu możliwe jest rozpoczęcie właściwego etapu budowy. Adaptacja projektu budynku to nic innego, jak jego akceptacja przez właściwy organ administracyjny, który pozwala na rozpoczęcie budowy. Inaczej mówiąc, by uzyskać pozwolenie na budowę niezbędna jest adaptacja projektu. Ma to szczególne znacznie zwłaszcza w ujęciu koniecznego dostosowania projektu do założeń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jest to też pierwszy warunek jaki należy spełnić na drodze do uzyskania pozwolenia na budowę. Kolejnym będzie zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Na inwestorze będzie spoczywał też obowiązek sporządzenia Projektu Zagospodarowania Terenu. Należy też brać pod uwagę występujące na terenie danej działki indywidualne warunku klimatyczne oraz geotechniczne. Będzie to niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo powstającego budynku. Należy także przygotować adaptację wszelkiego rodzaju przyłączy do budynku zgodnie z właściwymi warunkami technicznymi. Aby móc złożyć komplet dokumentów niezbędne będą także oświadczenie projektantów adaptujących o kompletności projektu budowlanego z przepisami i normami. Dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o adaptację projektu i otrzymanie pozwolenia na budowę będą: wypis oraz wyrys z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego, wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz potwierdzenie dostępu danej działki do drogi publicznej a także mapę konieczną do celów projektowych. Konieczne będą także warunki przyłączenia do sieci energetycznej, warunki do sieci wodociągowej i kanalizacji a także warunki przyłączenia do sieci gazowej oraz niezbędne badania geologiczne gruntu.